Baćinska Jezera

Baćinska Jezera

Baćinska jezera su skup jezera u mjestu Baćina uz grad Ploče na desnoj (sjevero-zapadnoj) strani ušća rijeke Neretve u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Hrvatska). Jezera su relativno mala (138 hektara), ali spadaju u red najzanimljivijih pojava...

Fotogalerija

Fotogalerija

Pogledajte našu fotogaleriju

Lokacija

Lokacija

Look for Baćinska Jezera on Google Maps

Croatia Baćinska Jezera
Izlet
UK Bacina Lakes
Tour
Germany Bacina Seen
Tour
Italy Bacina Laghi
Tour